dissabte, 8 de març de 2008

Ressenyes sector Y
Aquí us deixem les últiomes ressenyes de la placa de la Y, que de ben segur són les més completes de totes, ja que et pots trobar qualsevol tipus d'escalada o pringada.
Fissures, adherències, plaquilles i sostres composen aquesta placa que és el final de la vall de l Barricó.
Us díem que aquestes ressenyes canviaran en breu... a causa de repeticions i noves obertures